Auktionsvillkor

Sälja

Alf Ek Auktioner åtar sig att på nedan angivna villkor försälja inlämnat gods vid det auktionstillfälle som auktionsfirman finner lämpligast. Säljaren ansvarar för att han/hon har full äganderätt till föremålen som lämnas in till försäljning. Auktionsfirman har full frihet att avstå försäljning av inlämnat gods som ej är intressant ur försäljningssynpunkt.

Osålt gods
Osålt gods, dvs gods som ej fått bud bortskänkes om inte annat avtalats.

Försäljningsavgift
Vid försäljning utgår en avgift om 20 % på klubbat pris samt slagavgift om 30 kr per utrop. Lagstadgad moms tillkommer på alla avgifter och provisioner.

Redovisning och betalning
Redovisning och utbetalning sker till angivet kontonummer 4-6 veckor efter att godset sålts på auktion. Om försäljning sker vid flera olika auktionstillfällen sker utbetalning 4-6 veckor efter att det sista godset är sålt. Säljaren ansvarar för att kontonummer, bankgiro eller postgironummer lämnas till auktionsfirman.

Transport, städning/röjning
Vi ombesörjer transport av gods till våra auktioner. Kontakta oss på 0141-21 30 00 för prisuppgift och beställning av hämtning.

Värdering
Kostnadsfria hembesök utförs inför försäljning. Om endast värdering efterfrågas debiteras kostnader. Kontakta oss för prisuppgifter.

Köp

Samtliga föremål som lämnas in till Alf Ek Auktioner säljs genom kommission för olika inlämnares räkning. Godset visas för allmänheten på visningar och via internet. Komplett auktionslista på godset finns att tillgå på www.alfek.se samt i auktionshallen auktionsveckan. Godset presenteras på internet med bild och text och i auktionslista.

Föremålen säljs i befintligt skick och köparen besiktar och bedömer utropens skick. Auktionsfirmans uppgifter är endast vägledning. Auktionsfirman kan dra tillbaka utrop ända fram tills utropet skall klubbas.

Köparprovision
Inropsavgiften på våra auktioner är 20 % inkl. moms

Betalning och hämtning
Det är köparens ansvar att kontrollera om inropsuppdrag(anbud) har lett till köp. Hämtning och betalning av inropat gods skall ske senast första torsdagen eller första fredagen efter auktionstillfället om inte annan överenskommelse finns. Inga varor utlämnas förens full likvid inkl. inropsavgift erlagts. Inbetalning som gjorts via internet skall vara synlig för auktionsfirman innan gods avhämtas. Vi tar av oss godkända kontokort.

Utrop kan utgå och förändras ända fram till auktionsstart.