Nyheter

Inlämning pågår

Vi har öppet för inlämning av gods. Vi säjer hela- eller delar av hem, styckegods, dödsbon. Hör av dig på 0142-21 30 00 eller mail@alfek.se för inlämning. Länk till auktionerna …